Mentoring

Mentoring_Z_txtMentoring is een vorm van begeleiding die sterk aanleunt bij coaching maar waarbij er ook overdracht van kennis en ervaring gebeurt. Daar waar een coach enkel procesmatig begeleidt en uit de inhoud blijft, laat de mentor eveneens zoveel mogelijk over aan de cliënt zelf, maar meer dan de coach zal een mentor af en toe inhoudelijk tussenkomen en vanuit zijn expertise adviseren. (Zie ook Mentoring als incentive)

Betrouwbare discrete sparring partner

Elke manager of leidinggevende heeft af en toe nood aan een klankbord of vertrouwenspersoon waarmee ideeën en strategische of gevoelige beslissingen kunnen doorgepraat worden alvorens ze uit te (laten) voeren. Om evidente redenen is het niet opportuun om dit met een iemand van binnen de organisatie te doen. Collega’s geven niet altijd eerlijk en duidelijk hun mening. Net zo min zal een manager altijd bereid zijn om haar of zijn twijfels en kwetsbaarheid met collega’s te delen. Een externe mentor staat los van de organisatie en heeft het voordeel onbevooroordeeld, discreet en niet beïnvloed(baar) te zijn.

Ook bij acute crisissituaties

Net als bij coaching werk ik bij voorkeur 1-op-1. De duurtijd is afhankelijk van de complexiteit, de behoeften en de mogelijkheden. Mentoring kan ook on the job, waarbij ik je vergezel op meetings al dan niet opvallend aanwezig als ad hoc adviseur dan onopvallend als waarnemer om je achteraf feedback te geven. Als mentor ben ik telefonisch beschikbaar voor acute noden en crisismomenten. Mentoring kan via Skype/FaceTime maar verkies je liever live, dan heb je de keuze uit onze locaties in Brussel of Antwerpen.