Mentoring

Een andere vorm van begeleiding is mentoring. Ook hier zijn vertrouwen en een vorm van intimiteit belangrijk, maar speelt ervaring eveneens een cruciale rol. De mentor zal veel aan de cliënt zelf overlaten en diens groeiproces begeleiden, maar meer dan bij resetting zal een mentor regelmatig sturend optreden.

Discrete sparring partner

Elke decision maker heeft af en toe nood aan een klankbord of vertrouwenspersoon waarmee ideeën en strategische of gevoelige beslissingen kunnen doorgepraat worden alvorens ze uit te (laten) voeren. Om evidente redenen is het niet opportuun om dit met een sparring partner van binnen de organisatie te doen. Medewerkers durven niet altijd eerlijk en duidelijk hun mening zeggen tegenover hun meerdere. Net zo min zal een manager geneigd zijn haar of zijn twijfels, zwakheden of kwetsbare kanten met collega’s te delen. Een externe mentor heeft het voordeel onbevooroordeeld, discreet en niet beïnvloed te zijn door historiek of carrièreplanning.