Extra expertise

Naast coaching en mentoring kan je beroep doen op mijn expertise op het vlak van:

Pers- en (crisis)communicatie

Meer dan 20 jaar was imago- en reputatiemanagement mijn werkterrein. Een topic dat met de huidige snelheid en impact van de (sociale) media en de schade die dit kan aanrichten, de nodige aandacht en expertise vereist. Vooral bij probleem- en crisissituaties is een behoedzame correcte aanpak cruciaal.

Applied creativity

Naar analogie met zuivere en toegepaste wetenschappen, is de term applied creativity al langer een begrip in de VS. Het is een eigenschap die maar met moeite kan worden aangeleerd omdat creatief denken eerder een manier van zijn is dan van denken alleen. Op het World Economic Form van Davos is creativiteit ondertussen opgeklommen tot de 3de plaats in de Future Skills for Jobs studie. Het stond in 2015 nog op plaats 10. Als externe begeleider fungeer ik als katalysator van het creatieve proces. Deuren zien waar anderen muren zien, is altijd al mijn tweede natuur geweest!

Creatief strateeg

Toen ik werd gevraagd deel uit te maken van een adviesraad die op zijn beurt de board moest adviseren, was ik aanvankelijk verwonderd. De motivering die de CEO gaf, was een groot inlevingsvermogen en scherpe analyses, zelfs in ingewikkelde technische materie, dat in combinatie met mijn frisse kijk en creatieve out-of-the-box denken een strategische meerwaarde betekende”. 

Reading the room

Een andere mogelijkheid is om mij als stille waarnemer uit te nodigen op vergaderingen om nadien, los van de specifieke inhoud, feedback te geven over ‘sfeer’ en eventuele gevoeligheden die ik ‘oppikte’ bij de aanwezigen. Ook bij rekruteringsgesprekken kan de second opinion van een externe stille waarnemer waardevol zijn.

Bemiddelaar

In lijn met het voorgaande, maar dan in een meer actieve rol, begeleid ik ook groepen en vergaderingen waarbij het de bedoeling is om in alle openheid en wederzijds respect het onbesprokene bespreekbaar te maken om te komen tot duurzaam herstelde relaties. Ik gebruik daarbij de methode die ik ‘de barst in de muur‘ ben gaan noemen.

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑