Anoniem

Een volledig anoniem telefonisch gesprek is eveneens mogelijk. U belt ons dan gewoon via een privé- of een andere lijn zonder nummerherkenning. Voor wie het moeilijk heeft om face to face over gevoelige zaken te praten, omwille van taboes, angst of diepe schaamte. Of misschien omdat u een bekend publiek figuur, professor, actrice of politicus bent. De reden waarom u liever anoniem blijft heeft eigenlijk geen belang. Het gaat erom dat u de (eerste) stap zet om erover te praten en u bij ons een luisterend, niet oordelend oor mag verwachten.

Goede afspraken

Om evidente redenen, vragen we voor deze anonieme sessies dat er op voorhand zou worden betaald. U kan op verschillende manieren geld anoniem overmaken of u kan de betaling via derden laten gebeuren zodat ook zo uw identiteit niet wordt prijsgegeven. U vermeldt een naam met dewelke u later contact zal opnemen en alles is in orde. Mochten er meerdere sessies volgen, is het de bedoeling dat vóór de aanvang van elke sessie deze op voorhand werd betaald.

De wens om anoniem te bellen kan allerlei redenen hebben, maar het kan geenszins de bedoeling zijn op deze manier andere personen aan te vallen, in diskrediet te brengen of te beschimpen, noch dat het gesprek zou gaan over strafbare of ethisch onaanvaardbare feiten en onderwerpen. In dat geval kan het gesprek éénzijdig stopgezet worden.