Aanbod

Het begint steeds met een vrijblijvend en kort (telefonisch) kennismakingsgesprek om af te tasten of de klik en de wil aanwezig zijn om er samen voor te gaan. We kunnen dan eventueel meteen enkele praktische concrete afspraken maken.

1-op-1 sessie(s)

Doorgaans wordt gewerkt met 1-op-1-sessies van 1,5 tot max 2 uur. Afhankelijk van uw wensen, mogelijkheden en budget volgen er eventueel meerdere sessies. We bepalen samen het aantal en de spreiding. U kan kiezen uit twee locaties: Brussel of Antwerpen.

Sessies met 3 of 4

U kan met twee (partners, ouder-kind, broer-zus, collega’s…) naar een sessie komen op voorwaarde dat u beiden de intentie én de intrinsieke motivatie hebt om op gelijke basis en in alle openheid aandacht te schenken aan het gezamenlijk probleem. Naargelang de situatie en het onderwerp is het mogelijk dat ook wij met twee begeleiders werken.

Abonnement ‘Welbevinden’

De voordelen die werknemers soms krijgen, zijn meestal erg eenzijdig en puur financieel-materieel. Maar wat als een werkgevers het nu eens écht meende met het welbevinden van zijn personeel?  » Meer info.

Intensieve residentiële meerdaagse

Als u dit aankan, kan u er desgewenst voor opteren om op korte tijd door een zeer intensief proces te gaan. Dan gaan we enkele dagen in afzondering op een residentiële locatie.  » Meer info.

Via Skype of FaceTime

Persoonlijk contact blijft de beste manier maar in tijden van files en tijdrovende verplaatsing kunnen sessies ook telefonisch of via Skype of FaceTime. Voor sommigen voelt dit ‘veiliger’. Op voorwaarde dat dit in een rustige ruimte en ongestoord kan verlopen.

Anoniem

Een anoniem telefonisch gesprek is ook mogelijk voor wie het moeilijk vindt om over gevoelige zaken te praten, of omdat u bijvoorbeeld een bekend publiek figuur bent.  » Meer info.